Admin Baru Membaca memperkaya ilmuku dan memperluas imajinasiku.

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan

Kata mutiara bahasa sunda kahirupan-Bahasa Sunda adalah bahasa yang memiliki kata-kata yang sangat unik dan beragam. Dari situlah, bahasa Sunda sering digunakan untuk menyusun motivasi. Seperti kata-kata mutiara dari bahasa Sunda kahirupan (kehidupan), kata-kata sunda, humor dan lain-lain.

Ya, untuk orang Sunda atau bagi mereka yang mengerti bahasa Sunda, ini dapat digunakan sebagai motivator diri, renungan hidup ketika hati Anda merasa tertekan, sedih, galau dan lain-lain.

Kata Bijak Bahasa Sunda Tentang Kahirupan

Kata bijak Bahasa Sunda Kahirupan
Nurfasta.com

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan mungkin telah menjadi biasa di antara orang-orang Sunda. Kahirupan adalah yang berarti kehidupan.

Kata-kata bijak dalam bahasa Sunda mengandung banyak makna dan juga keindahan penggunaan bahasa. Jika Anda kurang mengerti atau tidak mengerti, Anda bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia atau minta teman Anda yang paham bahasa Sunda untuk mengartikannya.

Kata bijak dalam bahasa apa pun memiliki makna dan keindahan, sehingga dalam bahasa apa pun, baik bahasa Indonesia, Jawa atau Sunda, kata mutiara masih memiliki makna dan keindahan.

Anda tidak perlu khawatir jika Anda tidak memahami kata-kata bijak dari bahasa daerah yang tidak Anda mengerti karena artinya atau maknanya sebenarnya sama dengan kata mutiara pada umumnya. Keragaman bahasa di Indonesia juga harus dihormati dan dilestarikan sebagai salah satu budaya dan kekayaan Indonesia.

Mulih Kajati mulang Kaasal.

(semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam, semua orang akan kembali keasalnya).

Dihin pinasti anyar pinanggih

(semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya).

Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna

(Gunakan akal dalam melangkah, buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya).

Nimu luang tina burang

(semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive).

Omat urang kudu bisa ngaji diri

(kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain)

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan

Mengapa banyak orang merasa tidak bahagia, bahkan mereka merasa sedih meskipun memiliki banyak harta, salah satu penyebabnya mereka sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka itu merasa berarti.

Seperti bersosialisasi, berbaik sangka, menyalurkan hobi, berbagi kasih sayang, bersyukur, dan lain sebagainya.

Berikut kata kata kahirupan bahasa sunda, menceritakan masalah tentang kehidupan.

Tong ereun neangan elmu salagi roh napel dina diri, Sabab hirupna jalma aya dina akalna.

“Lamun urang geus loba harta atwa geus cicing diluhur geus bru dijuru bro dipanto ngalayah diteungah imah urang kudu kawas tangkal pare “.

“Lamun eweuh jalma nu ngahargaan kana diri anjeun, maka hargaan diri anjeun ku diri anjeun ku jalan nembongkeun akhlak anu mulya tur manfaat pikeun salarea”

“”Sakapeungmah ari cileuh anu aya dina mata sorangan teu katempo, sedengkeun cileuh anu aya dina panon batur kuat ka di kekeak nepikeun ka batur anu di kekeak ngarasa kaeraan.”

“Jadikeun kahirupan di alam dunia kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji jalan.”

““Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.”

“Ulah nyalahkeun batur kana perkara nu tumiba kadiri, sabab sagala anu tumiba kadiri gara-gara diri”.

“”Rasa diri hayang di pikarunya ku batur, mangrupakeun salah sahiji polah nu matak ngahinakeun kana diri.”

“Hirup ngan ukur heheuy jeung dedeuh, syukuri hirup nalika heheuy atanapi bunga ngarah kabungah anteng ngancik dina hate. Jeung deuih tarimakeun hirup nalika dedeuh atawa susah bari di barengan ku kasabaran ngarah pinuh ku hikmah anu bisa di jadikeun pelajaran.

“”Tong leumpang dina hayang, tong cicing dina embung, Tapi kudu leumpang dina kudu jeung kudu ereun dina ulah.”

“Kecap manusia ngabogaan harti “Mana nu sia” jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga.”

““Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana.”

“Hiji jalma can bisa di sebut jalma lamunmah akal sehat masih di kendalikeun keneh ku nafsu. Kendalikeun nafsu ku akal sehat anjeun sabab akal sehat anu aya dina diri manusia mangrupakeun ciri nu matak ngabedakeun antara manusia jeung sato”

“Sakapeung hirup teh hayang siga kitu siga kieu kabita ku perkara nu aya di diri batur, padahal hirup nu sabenernamah hirup nu ayeuna ekeur di jalanan jeung kahirupan nu bakal di sanghareupan.”

“hirupteh lir ibarat leumpang nayak mun geus neupi kana puncak bakal mangih pamandangan nu endah”

“urang kudu bisa nyumput dinu caang ameh teu katemong kubatur hirup kudu bisa leumpang bari cicing ngalengkah bari teu lumampah “

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Lucu

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Lucu
Nurfasta.com

Seperti yang kita ketahui, setiap orang akan memiliki kondisi galau, bingung, cemas atau bahkan bahagia. Dari sana ada beberapa solusi, termasuk mencari motivasi.
Baik itu diperoleh dengan menonton video atau mencari kata-kata yang sesuai dengan keadaan hati Anda.

Ngomong-ngomong, saya akan berbagi berbagai kata kata dalam bahasa Sunda kahirupan (kehidupan).
Kata-kata Sunda dapat mengurangi rasa cemas Anda, terutama bagi orang Sunda atau mereka yang mengerti bahasa tersebut.

Sateu acan arurang nunjukeun panangan sareng terus nyalahkan ka diri sorangan. Cobi inget heula! Yen hanteu aya jalmi saurang oge, nu luput tina sagala kasalahan atanapi dosa

Sa’acan urang ngaraos cape sareng ngarasa ngeluh kana pagawean nu keur urang lakukeun, cobi pikireun heula ka marenehana anu ngalanggur, jalmi-jalmi anu cacat, anu ngahareupkeun ngagaduhan pagawean siga urang.

Sa’acan urang ngarasakan ngeluh ka barudak anak-anak urang, pikikeun heula ka jalmi anu mandul, anu hoyong pisan ngagaduhan anak.

Sateuacan urang ngeluh kana imah arurang nu kotor, ku sebab henteu aya pembantu nu ngabersihkeunana. Cobi pikir keun heula ka jalmi-jalmi nu hirup di jalanan anu cicing dina saung.

Sateuacan urang ngaras ngeluh ka pamajikan atanapi salaki, cobi pikir keun heula ka jami-jalmi nu terus-terusan ngareup menta jodo ka gusti Alloh.

Lamun anjen mikahayang hiji perkawis nu henteu acan kantos anjen mipiboga, mangka anjen keudah lakukeun hiji perkawis, nu heunteu acan kantos anjen pigawean.

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Kasar

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Kasar
Nurfasta.com

Bukan hanya bahasa Jawa yang memiliki kata kata halus dan kasar, dalam bahasa sunda ternyata juga memounyai berikut mari kita simak.

Hirup mah tong loba kahayang lur mun menta keneh ka kolot.

di tuntun ku santun di piara ku rasa di latih peurih si asuh lungguh di asah ku kanyaah di sipuh ku karipuh.

Berkerjalah satakeur kebek nanti juga milik mah nuturkeun.

Sakirana malem mingguan saukur jalan-jalan mah mending ngojeg, puguh meunang duit ngojeg mah!

Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.

Urang lain sieun ku pamajikan, tapi sieun teu di bere,, nanti aingnya bete.

*Selamat…Maneh meunang Handphone Nokia 6600. Untuk keterangan lewih lanjut hubungi bapa maneh!

“Seuri bari hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat, kuat tur loba jerawat.”

“Susah jeung senang dina kahirupan pasti bakal kasorang salagi jasad jeung roh, napel ngahji ibarat gula jeung a misna.”

“Kecap manusia ngabogaan harti “Mana nu sia” jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga.”

“Cita-cita nyaeta hak pikeun kabeh manusia, sing keyeung kana naon nu di tuju tangtu pareng nu di tujuna.”

“Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.”

“Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana.”

“Cinta nu tulus bersih liribarat kaen sutra nu anyar di keueuman tujuh poe tujuh peuting, sanajan ceuk batur bau tapi ceuk nu resepmah nu penting bersih tur enak ka tempona.”

“Terkadang Pami Cinta geus melekat tai Ucing karasa nikmat siga coklat.”

“Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun pasti bakal sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.”

“Hirup ekeur paeh bakal, sing yakin kana takdir ti pangeran jeung ulah hariwang teu di milikan da jangjina pangeranmah yakin moal sulaya beda jeung jangjina manusa.”

Istilah barudak ayeuna teu lepas tina kecap jatuh cinta, numana ngandung harti tut wuri hayandani (hitut nyeri hayang deui). Geus puguh jatuh cinta teh nyeri tapi hayang deui hayang deui.”

“Hirup ngan ukur heheuy jeung dedeuh, syukuri hirup nalika heheuy atanapi bunga ngarah kabungah anteng ngancik dina hate. Jeung deuih tarimakeun hirup nalika dedeuh atawa susah bari di barengan ku kasabaran ngarah pinuh ku hikmah anu bisa di jadikeun pelajaran.”

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Singkat

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Singkat
Nurfasta.com

**Terkadang di dalam perjalanan yang mulus kita sering tijalikeuh, tapi kita tetap harus maju dan berlari sanajan bari ingked-ingkedan.

*“Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.”
*“Kecap manusia ngabogaan harti “Mana nu sia” jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga.”
*“Cita-cita nyaeta hak pikeun kabeh manusia, sing keyeung kana naon nu di tuju tangtu pareng nu di tujuna.”
**Cinta nu tulus bersih liribarat kaen sutra nu anyar di keueuman tujuh poe tujuh peuting, sanajan ceuk batur bau tapi ceuk nu resepmah nu penting bersih tur enak ka tempona.
*“Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana.”
*“Hirup ekeur paeh bakal, sing yakin kana takdir ti pangeran jeung ulah hariwang teu di milikan da jangjina pangeranmah yakin moal sulaya beda jeung jangjina manusa.”
*Seuri bari hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat, kuat tur loba jerawat.
**Terkadang Pami Cinta geus melekat tai Ucing karasa nikmat siga coklat.
**Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun pasti bakal sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.
*Susah jeung senang dina kahirupan pasti bakal kasorang salagi jasad jeung roh, napel ngahji ibarat gula jeung a misna.

Kata mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Beserta Artinya

Kata mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Beserta Artinya
Nurfasta.com

Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (berbicara benar apa adanya)

Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay tangan 
(saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat).

Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang
( maju terus pantang mundur ).

Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak
( solid / Kompak/ team work ).

Sacangreud pageuh sagolek pangkek 
(Commitment, menepati janji & consitent).

Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina 
( integritas harus mengikuti etika yang ada)

Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 
( communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun )

Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek 
(Trust – ngak boleh korupsi, maling, nilep, dlsb… kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya).

Kudu hade gogod hade tagog
(Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya *John Robert Power melakukan training ini mereka punya Personality Training, dlsb).

Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh
( harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi ).

Pondok jodo panjang baraya 
(siapapun walaupun bukan jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga)

Ulah ngaliarkeun taleus ateul 
(jangan menyebarkan isu hoax, memfitnah, dlsb).

Bengkung ngariung bongok ngaronyok
(team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama).

Bobot pangayun timbang taraju 
(Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense, dlsb)

Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang 
(Vision, Mission, Goal, Directions, dlsb… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah).

Kudu nepi memeh indit 
(Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu).

Taraje nangeuh dulang pinande
(setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar).

Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian 
(jangan berebut kekuasaan).

Ulah ngukur baju sasereg awak 
(Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri).

Ulah nyaliksik ku buuk leutik
(jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata)

Ulah keok memeh dipacok
(Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

Kudu bisa kabulu kabale 
(Gawul, kemana aja bisa menyesuaikan diri).

Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih
(Research & Development, Ngulik, Ngoprek, segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik, di teliti, kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan).

Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok 
(Persistent, keukeuh, semangat pantang mundur).

Neangan luang tipapada urang 
(Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain).

Baca Juga: Kata Kata Lucu Bahasa Sunda

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Buhun

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Buhun
Nurfasta.com

Dalam berbagai budaya banyak ucapan atau idiom yang memberi nasihat kepada rakyatnya. Demikian pula dengan suku Sunda, dalam suku Sunda, pepatahnya disebut paribasa.

Pepeling adalah perkataan atau kata bijak yang mengajarkan cara hidup.

Kata bijak basa sunda itu ada yang disebut pepeling buhun, atau kata bijak basa sunda buhun, buhun yang berarti tua, kuno.

Sacangreud pageuh sagolek pangkék ( Menepati janji dan konsisten)

Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang ( berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun ).

Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahé kedah micarék
( tidak boleh korupsi, maling, nilep, dsb… kalau mau mengambil sesuatu harus seijin yang punya )

Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, ulah lali tina purwadaksina
( harus mengikuti etika yang ada )tempat belanja online terpercaya tanpa perantara

Ulah kéok méméh dipacok
(Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

Ulah ngukur baju sasereg awak
( jangan hanya melihat dari kaca mata sendiri).

Kudu hadé gogog hadé tagog
( harus konsisten antara bicara dengan perilakunya )

Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh
(harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi).

Ulah ngaliarkeun taleus ateul
(jangan menyebarkan isu, hoax, hasud, memfitnah, menghujat dsb).

Bengkung ngariung bongok ngaronyok
( kompak dalam hal menghadapi kesulitan/ masalah harus di selesaikan bersama).

Bobot pangayon timbang taraju
( semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan )

Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang
( harus ada tujuan yg jelas sebelum melangkah ).

Tarajé nangeuh dulang tinandé
(setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar).

Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian
(jangan berebut kekuasaan, sirik pidik, jail kaniaya).

Ulah nyaliksik ku buuk leutik
(jangan memperalat yang lemah, membesarkan perkara)

Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun
(speak the truth nothing but the truth).

Neangan luang ti papada urang
(Belajar mencari wawasan pengetahuan dari pengalaman orang lain)

Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay panangan
(saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat).

Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak / salebak
(Kompak, harmonis dalam kebersamaan atau team work )

Mun teu ngoprék moal nyapék, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih
( segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik, di teliti, kalau sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan).

Kata bijak Bahasa Sunda Kahirupan

Setelah sedikit menghibur dengan kata kata untuk bijak bahasa sunda diatas, Kini saatnya kita pada kata kata sedih sunda terakhir mengenai kahidupan sebagai penutupnya.

Ungkapan kata-kata ini lebih mendalam dibandingkan diatas, langsung saja yuk di baca kata sedih dalam bahasa sunda dibawah ini seputar ungkapan kata kata tentang kehidupan sekedar untuk membangkitkan semangat dari keterpurukan.

Sangkan ari aya kahayang lamun teu bari dibarengan ku usaha mah, sarua wéh atuh jeung ngabodor!

“Ulah gampil nyerah, sabab urang sabenerna téh tacan tangtu éléh, sateuacan bejoang sarta ngarasa capé jeung nyerah.”

“Kagagalan dimangsa kaliwat téh nyaéta pangajaran nu pang ageungna, nu tiasa mantak nyieun urang leuwih kuat ka hareupna.”

“Ngan saukur jalma anu bodo, anu angger masih kénéh ngalakukeun kasalahanana noron dua kali.”

“Musuh anu kalintang bahaya di dunya ieu nyaéta rarasa’an sieun sareng hariwang. Sedeungkeun réréncangan anu kalintang satia nyaéta kayakinan sareng kawanian urang.”

“Misalkeuna aya jalmi anu nyengseurikeun urang, ulah baé ngarasa ngarasula, Sabab nu diluhur mah bakalan terus masihan jalan pikeun urang.”

“Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, tinggalkeun rarasaan pikasedih urang. Ulah pasihan jalan kasedih éta nutupan jalan kabagjaan urang engkina.”

“Teu aya jalmi di dunya ieu nu hirup teu maké nalangsa. Kabéh jalma gé tangtos bakalan ngarasa nalangsa. Nanging tina rarasaan nalangsa éta urang kedah tiasa hudang deui.”

“Rasa kanyeuri anu paling karasa nyaéta nu teu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasedih anu pang nyeuri-nyeurina nyaéta anu teu tiasa di ucapkeun ku cariosan.”

“Ulah lalajoaneun keun rasa pikasedih urang, sabab urang moal kantos teurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah lantaran ningali mésém urang.”

Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan

Media Sosial memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan media sosial chatting lainya, dimana aplikasi WA ini memiliki fitur-fitur yang sangat canggih didalamnya. Tak hanya itu saja, tampilan yang amat sederhana menjadi alasan banyak orang memakai aplikasi ini.

Admin berikan Gambar kata Mutiara bahasa Sunda . Kamu juga boleh save gambar ini dengan gratis disini ini. Berikut ini ialah beberapa gambar yang bisa kami himpun, semoga bisa sedikit menghibur kamu:

Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda
Gambar Kata Mutiara Bahasa Sunda

Nurfasta

 

 

Admin Baru Membaca memperkaya ilmuku dan memperluas imajinasiku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.